МИГ - КОТЕЛ/СУНГУРЛАРЕ/ВЪРБИЦА

20September

ПОКАНА за свикване на Общо събрание

ПОКАНА

За свикване на Общо събрание на СДРУЖЕНИЕ  МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – КОТЕЛ, СУНГУРЛАРЕ И ВЪРБИЦА

 

На основание чл. 34, ал. 3 от Устава  на Сдружението, Управителния съвет на Сдружение „Местна инициативна група – Котел, Сунгурларе и Върбица“ свиква общо събрание, което да се проведе на 16.12.2016г. от 14:00 ч. на адрес: гр. Котел, обл. Сливен, ул. Изворска №  21, ет. 2,

При следния Дневен ред:

1.     Одобрение и гласуване на Промяна в одобрената Стратегия за Местно Развитие (СМР).

2.     Други.

20September

Стартова помощ за млади земеделски стопани от Програмата за развитие на селските райони

В бр. 40/02.06.2015 г. на Държавен вестник е публикувана Наредба № 14 от 28 май 2015 г. за прилагане на подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. С пълният текст на наредбата може да се запознаете на долупосоченият линк.

Наредба № 14 от 28 май 2015 г. за прилагане на подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“

 

20September

Важни срокове и дати за директните плащания през Кампания 2016

Дати и срокове, които земеделските производители трябва да спазят през Кампания 2016:

Задължителна регистрация на правно основание за ползване на площите – от 1 октомври 2015 г. до 15 февруари 2016 г.
Подаване и редакция на заявления без санкции – от 1 март до 16 май 2016 г. (15 май е неделя)

Закъсняло подаване с 1%/раб. ден санкция и редакция без санкция – от 16 май до 31 май 2016 г.

Закъсняло подаване и закъсняла редакция с 1%/раб. ден санкция – от 1 до 9 юни 2016 г.

Прочети още

Свържете се с нас