МИГ - КОТЕЛ/СУНГУРЛАРЕ/ВЪРБИЦА

Покана за свикване на Общо събрание на 23.01.2023 г.

На основание чл. 34, ал. 1 от Устава на Сдружението, Управителния съвет на Сдружение „Местна инициативна група – Котел, Сунгурларе и Върбица“ свиква общо събрание, което да се проведе на 23.01.2023 г. от 10:00 ч. на адрес: гр. Котел, обл. Сливен, ул. Изворска № 21, ет. 2

публикувано на 23.12.2022 г.

целия текст

На основание чл. 34, ал. 1 от Устава на Сдружението, Управителния съвет на Сдружение „Местна инициативна група – Котел, Сунгурларе и Върбица“ свиква общо събрание, което да се проведе на 31.10.2022 г. от 14:00 ч. на адрес: гр. Котел, обл. Сливен, ул. Изворска № 21, ет. 2

публикувано на 30.09.2022 г.

целия текст

На основание чл. 34, ал. 1 от Устава на Сдружението, Управителния съвет на Сдружение „Местна инициативна група – Котел, Сунгурларе и Върбица“ свиква общо събрание, което да се проведе на 22.06.2021 г. от 12:00 ч.

целия текст

На основание чл. 34, ал. 1 от Устава на Сдружението, Управителния съвет на Сдружение „Местна инициативна група – Котел, Сунгурларе и Върбица“ свиква общо събрание, което да се проведе на 26.01.2022 г. от 12:00 ч.
публикувано на 26.12.2021 г.

целия текст

На основание чл. 34, ал. 1 от Устава  на Сдружението, Управителния съвет на Сдружение „Местна инициативна група – Котел, Сунгурларе и Върбица“ свиква общо събрание, което да се проведе на 31.05.2021 г.

целия текст

Свържете се с нас