МИГ - КОТЕЛ/СУНГУРЛАРЕ/ВЪРБИЦА

Удължава се срока за прием на проектни предложения по подмярка 4.1

МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица“, уведомява всички потенциални кандидати и заинтересовани страни, че на основание Решение № 1 от 25.04.2024 г. и във връзка с  Чл. 46а., §(6), т.3. от Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. удължава срока за прием на проектни предложения по  подмярка  4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ № BG06RDNP001-19.063. Нов краен срок: 17:00 часа на 20.05.2024 г. Документи по процедурата са налични в секция „Мерки за кандидатстване“.

На основание чл. 34, ал. 1 от Устава  на Сдружението, Управителния съвет на Сдружение „Местна инициативна група – Котел, Сунгурларе и Върбица“ свиква общо събрание, което да се проведе на 29.01.2024 г. от 10:00 ч. на адрес: гр. Котел, обл. Сливен, ул. Изворска №  21, ет. 2,

Целия текст тук

Публикувано на 28.12.2023 г.

На основание чл. 34, ал. 3 от Устава на Сдружението, Управителния съвет на Сдружение „Местна инициативна група – Котел, Сунгурларе и Върбица“ свиква общо събрание, което да се проведе на 21.07.2023 г. от 12:00 ч.

Публикувано на 20.06.2023 г.

 

целия тескт

На основание чл. 34, ал. 1 от Устава  на Сдружението, Управителния съвет на Сдружение „Местна инициативна група – Котел, Сунгурларе и Върбица“ свиква общо събрание, което да се проведе на 28.08.2023 г. от 10:00 ч. на адрес: гр. Котел, обл. Сливен, ул. Изворска №  21, ет. 2,

Покана 28.08.2023 год.

Публикувано на 27.07.2023 г.
 

На основание чл. 34, ал. 1 от Устава на Сдружението, Управителния съвет на Сдружение „Местна инициативна група – Котел, Сунгурларе и Върбица“ свиква общо събрание, което да се проведе на 23.01.2023 г. от 10:00 ч. на адрес: гр. Котел, обл. Сливен, ул. Изворска № 21, ет. 2

публикувано на 23.12.2022 г.

целия текст

Свържете се с нас