МИГ - КОТЕЛ/СУНГУРЛАРЕ/ВЪРБИЦА

Покана за свикване на общо събрание на 22.06.2020 г.

На основание чл. 34, ал. 4 от Устава  на Сдружението, Управителния съвет на Сдружение „Местна инициативна група – Котел, Сунгурларе и Върбица“ свиква общо събрание, което да се проведе на 22.06.2020 г. от 12:00 ч. на адрес: гр. Котел, обл. Сливен, ул. Изворска №  21, ет. 2

публикувано на 20.05.2020 г.

целия текст

На основание чл. 34, ал. 4 от Устава  на Сдружението, Управителния съвет на Сдружение „Местна инициативна група – Котел, Сунгурларе и Върбица“ свиква общо събрание, което да се проведе на 24.04.2020 г. от 12:00 ч. на адрес: гр. Котел, обл. Сливен, ул. Изворска №  21, ет. 2

целия текст

на Сдружение «Местна инициативна група Котел, Сунгурларе и Върбица»

Целия текст

На основание чл. 34, ал. 4 от Устава на Сдружението, Управителния съвет на Сдружение „Местна инициативна група – Котел, Сунгурларе и Върбица“ свиква общо събрание, което да се проведе на 02.03.2020 г. от 12:00 ч.

целия тескт

ПОКАНА

за свикване на Общо събрание на Сдружение «Местна инициативна група Котел, Сунгурларе и Върбица»

Целия текст

Свържете се с нас