МИГ - КОТЕЛ/СУНГУРЛАРЕ/ВЪРБИЦА

В бр. 40/02.06.2015 г. на Държавен вестник е публикувана Наредба № 14 от 28 май 2015 г. за прилагане на подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. С пълният текст на наредбата може да се запознаете на долупосоченият линк.

Наредба № 14 от 28 май 2015 г. за прилагане на подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“

 

Свържете се с нас