МИГ - КОТЕЛ/СУНГУРЛАРЕ/ВЪРБИЦА

На основание чл. 34, ал. 4 от Устава на Сдружението, Управителния съвет на Сдружение „Местна инициативна група – Котел, Сунгурларе и Върбица“ свиква общо събрание, което да се проведе на 02.03.2020 г. от 12:00 ч.

целия тескт

Свържете се с нас