МИГ - КОТЕЛ/СУНГУРЛАРЕ/ВЪРБИЦА

На основание чл. 34, ал. 1 от Устава на Сдружението, Управителния съвет на Сдружение „Местна инициативна група – Котел, Сунгурларе и Върбица“ свиква общо събрание, което да се проведе на 25.02.2019 г. от 09:00 ч.

Дневен ред

Свържете се с нас