МИГ - КОТЕЛ/СУНГУРЛАРЕ/ВЪРБИЦА

На основание чл. 34, ал. 1 от Устава на Сдружението, Управителния съвет на Сдружение „Местна инициативна група Котел, Сунгурларе и Върбица“ свиква общо събрание , което да се проведе на 28.01.2019 г. от 18:30 ч.

Дневен ред

Свържете се с нас