МИГ - КОТЕЛ/СУНГУРЛАРЕ/ВЪРБИЦА

На основание чл. 34, ал. 1 от Устава на Сдружението, Управителния съвет на Сдружение „Местна инициативна група – Котел, Сунгурларе и Върбица“ свиква общо събрание, което да се проведе на 25.09.2018 г. от 09:00 ч. на адрес: гр. Котел, ул. Изворска № 21, ет. 2,
дневен ред

Свържете се с нас