МИГ - КОТЕЛ/СУНГУРЛАРЕ/ВЪРБИЦА

След провеждане на конкурс за избор на външни оценители на проекти, МИГ-Котел, Сунгурларе и Върбица избра външни оценители на проекти, които да участват в комисии за избор на проекти към СВОМР.

Свържете се с нас