МИГ - КОТЕЛ/СУНГУРЛАРЕ/ВЪРБИЦА

ПОКАНА за свикване на Общо събрание на Сдружение «Местна инициативна група Котел, Сунгурларе и Върбица» 


На основание чл. 34, ал. 3 от Устава
  на Сдружението, Управителния съвет на Сдружение „Местна инициативна група Котел, Сунгурларе и Върбица“ свиква общо събрание, което да се проведе на 15.08.2017 г. от 11:00 ч. на адрес: гр. Котел, обл. Сливен, ул. Изворска №  21, ет. 2, при следния Дневен ред:


1. Одобрение и гласуване на Промяна в одобрената Стратегия за Водено от общностите местно Развитие (СВОМР).

2. Други.


Румен Стоилов
Председател УС /П/

 

Свържете се с нас