МИГ - КОТЕЛ/СУНГУРЛАРЕ/ВЪРБИЦА

МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура „Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи във формален, неформален и неофициален вид, осъвременяване на познанията, уменията и компетенциите на работната ръка, както и насърчаване на гъвкави процеси на учене, включително чрез професионална ориентация и валидиране на придобитите компетенции”

пълния текст...

Свържете се с нас