МИГ - КОТЕЛ/СУНГУРЛАРЕ/ВЪРБИЦА

Сдружение "МИГ- Котел, Сунгурларе и Върбица" кани всички заинтересовани лица - малък и среден бизнес, кооперации, земеделски производители, читалища, НПО, общини, кметства, училища, детски градини, сдружения по ЗЗД и други формални и неформални граждански структури, квартални съвети, клубове на пенсионера, занаятчии, предприемачи в сферата на услугите, туризма и леката промишленост, граждани, бенефициенти с вече финансирани проекти и др. на предстоящите обучения, семинари и информационни срещи, както следва:

пълния текст...

Свържете се с нас