МИГ - КОТЕЛ/СУНГУРЛАРЕ/ВЪРБИЦА

Дата на откриване: 13.05.2021 г.
Дата на приключване: 21.05.2021 г., 17:00 ч.
Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Котел, Сунгурларе и Върбица” представя за обществено обсъждане проект на промени в Стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на „МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица“
Поканата за участие в обществено обсъждане
Проект за промени в Стратегията за водено общностите местно развитие

Свържете се с нас