МИГ - КОТЕЛ/СУНГУРЛАРЕ/ВЪРБИЦА

МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица“, уведомява всички потенциални кандидати и заинтересовани страни, че на основание Решение № 1 от 25.04.2024 г. и във връзка с  Чл. 46а., §(6), т.3. от Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. удължава срока за прием на проектни предложения по  подмярка  4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ № BG06RDNP001-19.063. Нов краен срок: 17:00 часа на 20.05.2024 г. Документи по процедурата са налични в секция „Мерки за кандидатстване“.

Свържете се с нас